Workshop 07: Styr på ADHD

Som frivillige ledere støder vi på ADHD blandt vore børn, unge og hos vore medledere. Hvad er ADHD, og hvordan håndterer vi de udfordringer, som ADHD giver? Du finder svaret i denne workshop, som ledes af ADHD-foreningen.

ADHDADHD-foreningen giver os et klart billede af, hvad ADHD er for en størrelse. Med lege og opgaver lærer vi bl.a. om struktur og forudsigelighed, om at have faste vaner og ikke pludseligt lave om på noget. Vi lærer også, hvordan simple værktøjer kan anvendes, bl.a. tegninger, billeder  og huskesedler. Og så er der naturligvis plads til debat og spørgsmål