DUKA Event 2013 Workshops

1. Inuit games – lege og trommer på grønlandsk
Se og vær med til at prøve kræfter med grønlandsk kulturarv.

I Grønland er der mange traditioner omkring lege – Legene er ofte en slags styrkeprøver, som bl.a skal forberede børnene på fangerlivet. Der er dog også ”stille lege”, som kunne foregå indendørs i de små boliger.

Trommedans er den ældgamle måde at løse konflikter på. I dag benyttes trommedansen kun som kulturbærende underholdning/-opvisning. Der bliver udstillet flere grønlandske effekter – bl.a. nationaldragter fra Vestgrønland, Østgrønland og Thule.

Leder af workshop: Jan Thrysøe fra Det Grønlandske hus – Læs mere om huset her.
2 Har du husket din SmartPhone?
Mobiltelefonen bliver ofte bandlyst til møder, så den ikke “forstyrrer”.

Men det er slet ikke nødvendigt. En aktivitet kan sagtens tage udgangspunkt i telefonen.

Lær hvordan smartphonen kan bruges, ved selv at prøve apps og få nogle værktøjer til, hvordan du selv kan starte aktiviteter med smartphone op.

Vi skal nå et lille løb (scoutrace.dk) og tale om, hvordan vi bruger mobilen, og hvor den ikke hører hjemme.

Alle deltagere bør medbringe en smartphone til denne workshop.

Leder af workshop: Lotte Hauge, FDF

3 Afrikanske lege
Lær at lege nye afrikanske børnelege med bl.a. somaliske børn.

Hvilke lege vokser somaliske børn op med? Få en større forståelse for børnenes verden og deres udgangspunkt. Find ud af, hvordan I kan blive inspirerede af og bruge afrikanske lege i jeres foreningsarbejde. Snak med de frivillige og find ud, hvordan de får involverede børn i deres aktiviteter, herunder vigtigheden af forældresamarbejde.

Leder af workshop: Kadra Yusuf fra NIFA (Nordjyllands Internationale forening i Aalborg) NIFA bygger hovedsagligt på lektiecafe for børn og unge med anden etnisk baggrund, fra aldersgruppen 6 -17 år. Læs mere her.

4 Mød Aalborg Kommunes Integrationsråd
Aalborg Kommunes Integrationsråd giver en kort beskrivelse af integrationspolitikken og dens fokusområder, samt de aktiviteter rådet tager initiativ til for at fremme integrationen i Kommunen. Der bliver mulighed for at snakke om samarbejdsmuligheder samt muligheden for at bruge integrationsrådets ressourcer og ekspertiser.

Leder af workshop: Mahtab Jalili, Ahmet Gezer, Ifrah A. Ali og Burcu Yüksel fra Aalborg Kommunes Integrationsråd

 5 Lad dig udfordre af Bydelsmødrene
Rollespil med etniske minoritetsmødre. Prøv at have en dialog med en mor med anden etnisk baggrund. Find ud af, hvilke bekymringer, barrierer, fordomme mødrene har overfor sportsklubber, foreninger eller korps. Find ud hvad der er vigtigt for dem. Afprøv ”salgsargumenterne” – få en større forståelse for deres verden. Hvad er det, mødrene mener, der skal til for, at deres børn kommer til at deltage i deres klub eller forening.

Leder af workshop: Vibeke Tillemann, faglig leder på Trekanten sammen med Bydelsmødrene. Læs mere om Bydelsmødrene her.

6 De grønne områder I Aalborg
– Naturens spisekammer og smagsprøver på primimad!
Få ny inspiration og spændende indsigt i naturens spisekammer med naturvejlederne i Aalborg kommune. Der serveres smagsprøver på rygende varm svampesuppe, vild salat og brændenældebrød – mens vi ser nærmere på aktuelle vilde spiselige planter som bl.a. ramsløg, stor nælde, skvalderkål, løgkarse – du selv kan indsamle i Kommunens naturområder.

Få opskrifter på aktuel primimad med vilde planter og svampe. Se hvordan du kan tilberede f.eks. fisk på varme natursten. Hør om grubestegning i stenovn m.m. Få også præsenteret smartphone APP´en ”Det grønne Guld”til med alle kommunens primitive lejrpladser og pladser til aktivt kystfriluftsliv.

Leder af workshop: Naturvejledere Esben Buch og Ole Henrichsen, Aalborg Kommune, Park & Natur.

7 Se verden fra et andet perspektiv
Aflyst.

8 Nye Cirkler i Trekanten
Hvordan inddrager man unge med anden etnisk baggrund i spejderbevægelsen.

Vi sætter fokus på alternative foreningsformer/spejdermøde, forældreinddragelse og tværfagligt samarbejde mellem aktører på integrationsområdet og frivillige (spejdere).

Bliv klog på, hvad projekt “Nye Cirkler i Trekanten” på Spejdernes Lejr har givet af erfaringer – Hvad har virket og hvad har ikke virket.

Vi diskuterer alternative foreningsformer/spejderaktiviteter, som man kunne igangsætte i et boligområde for at tiltrække en bestemt målgruppe.

Ledere af workshop: Niklas Morgenstern, der var projektleder på integrationsprojektet i ”Trekanten” og Thomas Hestbæk, der er udviklingskonsulent ved KFUM-Spejderne. Læs mere om projektet her.

9 Kultur-Booster – om inklusion – men hvordan?
Hvordan inkluderer man minoritetsunge – og hvordan arbejder man med brugerdrevne aktiviteter?

Hvilke erfaringer har Kultur-Boosterne gjort sig, hvorfor virker de metoder som Kultur-Boosterne bruger? At være rollemodel. At bruge kulturen aktivt til inklusion. Kunsten som metode – teater til aktivt at inkludere og vise, hvordan man inkluderer.

Leder af workshop: Jeanette fra Projekt 9220 sammen med Kultur-Boosterne.

Som Kultur-Booster uddannes man til at formidle kulturforståelse for andre unge – Læs mere her.

10 Future Leaders of Tunisia  – Goose game
Goose Game – du skal lege, du er en brik på spillepladen og vil blive udfordret! Alt sammen med det formål at definere, hvad medborgerskab er for dig og dine omgivelser.

Les Scouts Tunisiens er kendt for deres samfundsengagement med uddannelse i medborgerskab gennem samfundstjenester. Efter en kort introduktion og præsentation af projektet med fokus på Citizenship Module spiller vi Goose Game.

Leder af workshop: Vicki Sigvert Nielsen, projektkoordinator ved KFUM-Spejderne, Tonnie Ehlers del-projektleder i FLOT, og Yassine Labidi, Les Scouts Tunisiens.

11 Samfundsengagement på tværs af foreninger i Aalborg – FLOT Citizenship
Deltag meget gerne først i Workshop 10 – Goose game.

Hvorfor er det vigtigt som forening at være engageret I samfundet omkring os? Hvordan kan netop din forening blive mere synlig i Aalborg?

I forlængelse af workshop 10, introduceres du yderligere til KFUM-Spejdernes projekt Future Leaders of Tunesia, FLOT, som giver nytænkende inputs til, hvordan de danske og tunesiske spejdere i samarbejde er blevet mere synlige i lokalsamfundet. Det overordnede tema er ’Citizenship – be active, gør en forskel’.

Leder af workshop: Yassine Labid fra Les Scouts Tunisiens kommer på besøg fra Tunesien. Vicki Sigvert Nielsen, projektkoordinator ved KFUM-Spejderne og Tonnie Ehlers del-projektleder i FLOT.

https://www.facebook.com/#!/FutureLeadersOfTunisia?fref=ts

12 Touch of Africa
Se og lær afrikanske danse!

Føl energien og mærk rytmerne.  Få en større forståelse af hvorfor musik og dans er en stor del af den afrikanske identitet.

Leder af workshop: Essi Marie-Jeanne Tomobile fra Touch of Africa.

Gruppen Touch of Africa er bl.a. kendt fra Aalborg Karneval. Læs mere her.

13 Speeddating
Mød foreninger som enten er en etnisk forening, eller har erfaring med inklusions/relations arbejde, f.eks.:

Kvindeforeningen (lokalforening i Aalborg Øst):
Primært somaliske kvinder –
Formål at arrangere aktiviteter for kvinder

Tyrkisk kvindeforening:
Primært tyrkiske kvinder, nyoprettet forening –
Formål at arrangere aktiviteter for kvinder

Palung – Palæstinensisk ungdomsforening (Lokalforening i Aalborg) –
Formål at udbrede kendskab til Palæstina (nyoprettet forening)

Den Østlige forening (lokalforening i Aalborg Øst):
Primært for arabiske børn og unge. Arrangerer aktiviteter og undervisning.

Leder af workshop: Grethe Andreasen fra Kvarterværkstedet og Nuuradiin Salah Hussein, gademedarbejder.

14 Fra behov og idé til handling – hvordan?
Med udgangspunkt i den netop ombyggede Tornhøjhal afklares, hvordan man kan komme fra behov og idé til handling. Modellen fra hallen fremlægges, og vi diskuterer erfaringer. Hvis én har et forslag vi skal hjælpe med, tager vi det som “case”. Vi skal forholde os til: Nytænkning i eksisterende rammer, inspiration fra andre, sikre rygdækning og opbakning samt penge.

Vi slutter af med at opleve glæden, når det virker – vi prøver alt det sjove vi har fået i Tornhøjhallen med bl.a. klatrevægge, fitness osv. Og her er alderen ikke afgørende!

Leder af workshop: Per Thornberg Hansen, Grøn Guide ved Kvarterværkstedet

15 Forældreinddragelse
Forældrekollektivet: Et redskab til at inddrage forældre i frivillige foreninger?

Et erfaringsbaseret koncept til rekruttering og fastholdelse af forældre til frivilligt arbejde i foreningen. Workshoppen indeholder en præsentation af Forældrekollektiv konceptet samt en belysning og (forhåbentlig) debat om kulturforskelle mellem De Uniformerede Korps og holdidræt i rekruttering af frivillige.

Leder af workshop: Konceptudvikler Morten Ubbesen fra Aalborg Freja har holdt foredrag om forældrekollektivet i hele Danmark og i udlandet.

16 Oplev kurdernes verden
Anatolien Kultur Forening fortæller om kurdernes forhold såvel i Aalborg som i Tyrkiet.

Kurdisk / Dansk Venskabsforening belyser deres arbejde ift. at lave forebyggende arbejde, integrationsaktiviteter og sundhedsfremmende tiltag. Foreningens bestyrelsesmedlem Ahmet Gezer vil give et oplæg om ovennævnte aktiviteter og andre relevante aktiviteter som foreningen har fokus på.

Leder af workshop: Ahmet Gezer fra Kurdisk / Dansk Venskabsforening

17 TeenSpot – at vokse op i Danmark som somalisk pige
De frivillige i TeenSpot (en multikulturel forening i Aalborg Øst, der arrangerer aktiviteter for piger) har med en gruppe piger et filmprojekt om livet som somalisk pige i Danmark/Aalborg Øst – og de supplerer med egne fortællinger.

Der sættes fokus på livet mellem to kulturer, og hvad man som pige har fokus på i valget af fritidsaktiviteter.

Leder af workshop: Shukri Sharif fra TeenSpot

18 Vi går på Facebook
En workshop om at få sin forening/organisation på Facebook, og hvordan vi kommunikerer med de unge dér. Din forening er sikkert allerede på Facebook, men er du helt skarp på forskellen mellem grupper og sider?

I denne workshop taler vi bl.a. om, hvordan vi får mange likes på vores facebooksider? Hvordan siden indstilles, og hvad der er vigtigt her. Statusopdateringer – gode råd om indhold og frekvens.

Medbring gerne PC, tablet, smartphone til at gå på Facebook.

Leder af workshop: Lise Brander Kristensen, der arbejder med Kommunikation og marketing på Tech College Aalborg
19 Kompetencer og hvad man får ud af at være foreningsaktiv
I denne workshop vil vi nå frem til, at deltagerne har ”et produkt” med hjem. Dette produkt vil være en slags ”salgstale” eller ”opslag” om, hvad det det er for helt konkrete færdigheder og personlige kompetencer som man får gennem foreningsarbejde.

Deltagerne bliver guidet gennem en proces, hvor de dels får reflekteret over deres egne erfaringer, dels kommer i dialog med andre foreninger om emnet. Det er således en workshop, hvor deltagerne selv er involverede og aktive, og hvor workshopholderne har den funktion at styre forløbet frem til et konkret og brugbart produkt.

Leder af workshop: Katja Jørgensen og Charlotte Meng Kristensen, De Frivilliges Hus, Aalborg
20 Møder med mening
Bliv klogere på dig selv som mødeleder og få inspiration til, hvordan dit næste møde får mere energi, engagement, fokus og involvering.

Møder blandt voksne ledere og bestyrelsesmedlemmer er et vitalt omdrejningspunkt for udvikling, beslutninger og trivsel i foreninger og grupper. Men ofte opleves møder som kedelige og uvigtige. Bla. fordi mødets ramme modarbejder god kommunikation og samarbejde.

Leder af workshop: Leon Träger, der er korpskonsulent ved DDS.
21 Krydsfelt og partnerskaber
Hvordan kan foreningerne blive bedre til at samarbejde med hinanden, og hvad kunne man samarbejde om? Hør om DUFs erfaringer fra Krydsfelt-projektet om samarbejdsprojekter og partnerskaber med fokus på den nydanske målgruppe.

Workshoppen vil også give jer mulighed for at udvikle ideer til mulige partnerskaber, som jeres forening eller lokalgruppe med fordel kan indgå med andre frivillige foreninger eller institutioner, hvor samarbejdet tager højde for forenings ressourcer og frivillighed.

Leder af workshop: Noman Malik, Organisationskonsulent hos DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

22 DUKA 2014 for spejdere & FDF´ere
Husker du DUKA-Zoo i 2011? Mere end 1.500 spejdere & FDF´ere med aktiviteter og overnatning i Aalborg Zoo. Nu starter planlægningen af DUKA 2014 – og DU kan være med.

Du brænder for at være med i planlægning og udførelsen af DUKA 2014. Vi ved ikke, hvad der skal ske – det er DU med til at påvirke. Denne workshops hovedformål er ideudveksling og opstart af projektgruppe til DUKA 2014. Og DU er aktiv.

Leder af wokshop:  Gorm Bersan, der var leder af DUKA-Zoo i 2011