Workshop 01: Fundraising til FDF- og spejderaktiviteter

Fonde og offentlige puljer støtter spejderarbejde fx med mindre beløb til konkrete anskaffelser og med større beløb til udviklingsprojekter, hvor spejderne bruger sine ressourcer og evner til at skabe værdi. Med afsæt i bogen ”Tak for donationen, Hr. Fond” vil Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne sætte fokus på hvordan din gruppe kan udvikle og beskrive et projekt eller initiativ på en måde, så det får donorernes interesse. Hør hvordan du finder og udvælger de rette fonde og puljer til en ansøgning, og få mere viden om hvordan du konkret retter henvendelse til dem mundtligt eller skriftligt. Som afrunding på workshoppen kommer vi omkring alternative indtægtskilder for en spejdergruppe i form af sponsoraftaler med erhvervslivet, skattefrie gaver og andre programmer.

Om workshopholderen

Udover at være gruppeleder er Torben Stenstrup formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune og driver konsulentvirksomheden Foreningsudviklerne