Sund fornuft i foreningen

Sund fornuft i foreningen

Sund fornuft i foreningen

Aalborg Kommune har udgivet publikationen “Sund fornuft i foreningen”, hvor der gives inspiration til andre foreninger. Publikationen er udgivet i samarbejde med BUS-Aalborg, SIFA og DGI.

Ønsket med denne udgivelse er at give kommunens foreninger ideer og inspiration til det fortsatte arbejde med at fremme sundheden blandt medlemmerne – børn som unge og voksne. Det handler ikke om løftede pegefingre. Det handler om at tænke i lokale løsninger, der bygger på sund fornuft!

Flere foreningers politik på området er trukket frem til inspiration for andre.

Læs publikationen her: http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1099/