Workshops

Her er en hurtig oversigt over workshops. Læs mere på de kommende sider.

01. Fundraising til FDF- og spejderaktiviteter
Med afsæt i bogen ”Tak for donationen, Hr. Fond” vil Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne sætte fokus på hvordan din gruppe/kreds kan udvikle og beskrive et projekt eller initiativ på en måde, så det får donorernes interesse.

02. Partnerskaber mellem korpsene og kommunen
Her sættes fokus på muligheder for at blive kommunens foretrukne samarbejdspartner i stedet for en passiv modtager af lokaletilskud.

03. Styrk din præsentation
På foredraget vil der blive gennemgået de klassiske fejl, mange laver, når de skal lave en præsentation.

04. Storbyen ved Limfjorden
Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch præsenterer appen: Det grønne Guld, hvor du på en hurtig måde får overblik og finder frem til Aalborg Kommunes offentlige naturområder.

05. Spejdernes Lejr – Vi sætter spor
Få aktuel viden om Spejdernes Lejr og stil spørgsmål. Bliv klogere på Fabtown og opdateret på aktiviteter og meget andet.

06. Styrk dit budskab gennem krop og stemme
Gennem øvelser læres, hvorledes du kan styre og bruge din krop og stemme, når du skal tale for en forsamling. Se mere info på vores hjemmeside.

07. Styr på ADHD
Som frivillige ledere støder vi på ADHD blandt vore børn, unge og hos vore medledere. Hvad er ADHD, og hvordan håndterer vi de udfordringer, som ADHD giver? 

08. Brug dit Spejderliv
Er du nysgerrig på, hvordan dit spejderliv kan præge dine hverdags gøremål, hvordan du bedst formår at åbne op for chancer, og hvordan du får flere muligheder inden for spejderarbejdet?

09. Ungdomsøen
Hør den spændende historie om omdannelse af Middelgrundsfortet til Ungdomsøen og bliv klog på, hvordan det også bliver nordjydernes ø, og hvilke aktiviteter øen skal tilbyde.

10. Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling er et af hovedelementerne i KFUM-spejdernes nye arbejdsprogram, Paletten. Få de nye ideer med i planlægningen hjemme i gruppen/kredsen.