DUKA Event 2013

DUKA Event 2013DUKA-EVENT 2013 var en fantastisk oplevelse!

Det summede af liv, da ca. 300 deltagere indtog Tornhøjskolen til DUKA-EVENT.

Omar Marzouk mødte de farlige jyder  – og slap fra os uskadt! Vi sad tilbage med ømme lattermuskler og en oplevelse rigere. Tak Omar!

Ved fælles hjælp fik vi ommøbleret lokalet, så vi kunne få aftensmad. Tak til Dan & Co for god aftensmad!

Så var det tid til spændende workshops. Mon ikke alle fik udbytte med hjem? TAK til alle dem, der med velvilje styrede de enkelte workshops!

En STOR tak til alle for en stor indsats for at få dette arrangement afviklet – ikke mindst Kvarterværkstedet og alle jer i Aalborg Øst.

TAK fordi vi måtte komme. Vi håber vi ses igen den 4. maj – Find os ved Astrupstien, overfor “Runderen”.
Læs mere på www.majfest.dk.

Nedenfor kan læses mere om baggrund m.v. for DUKA-EVENT 2013:

DUKA-EVENT 2013 Plakat

Med fokus på kulturforståelse, arrangerer BUS-Aalborg DUKA-Event 2013 fredag den 12. april 2013.

DUKA står for De Uniformerede Korps i Aalborg – spejdere & FDF´ere. DUKA-EVENT er et lukket arrangement for inviterede foreninger i Aalborg Øst samt korpsenes aktive ledere & bestyrelsesmedlemmer sammen med de potentielle ledere, seniorer, rovere etc. – typiske medlemmer over 15 år.

Arrangementet er planlagt i tæt samarbejde med Kvarterværkstedet i Aalborg Øst og finansieres bl.a. med tilskud fra DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

Formål med DUKA-EVENT

Med et incitament til samarbejde på tværs af korpsene, arbejder BUS-Aalborg for fælles udviklingsbestræbelser og positiv udvikling af korpsenes medlemstal. Det er således et langsigtet mål, at korpsene er bedre repræsenteret i områder præget af nydanskere og borgere med anden etnisk baggrund. Aalborg Øst er eksempel på et sådant område.

Formålet med DUKA-EVENT 2013 er at skabe kontakt og forståelse mellem organisationerne bag BUS-Aalborg og borgerne i Aalborg Øst. Deltagerne skal gennem forståelse for hinandens forhold opnå inspiration til nye og anderledes aktiviteter og tiltag i Aalborg Kommune.

BUS-Aalborg tror på, at hvis fundamentet – gode ledere – er til stede, følger medlemstallet automatisk.

 Målet med arrangementet er at udbrede kendskabet til korpsarbejdet, for derved at så en lokal interesse for at starte spejderarbejde op i bydelen.

DUKA-EVENT 2013 i praksis

DUKA-EVENT 2013 er et ligeværdigt møde mellem frivillige fra såvel BUS-organisationerne som foreninger og fritidstilbud i Aalborg Øst. Alle skal lære af hinandens erfaringer fra det frivillige arbejde.

DUKA-EVENT 2013 afholdes fredag aften den 12. april 2013 i Aalborg Øst. Standup-komikeren Omar Marzouk udfordrer deltagerne med et spændende indlæg, hvorefter der er fælles spisning. Efterfølgende tilbydes en pallette af forskellige workshops fyldt med inspiration og ideer. Infobrev

Læs om de forskellige workshops her

Gennem disse workshops, der hver især fungerer som et selvstændigt kulturmøde, er det tanken at deltagerne mødes og udveksler erfaringer og ideer til aktiviteter og det at være foreningsaktiv, fx hvordan man ved kulturforståelse rekrutterer nye frivillige foreningsledere og – medlemmer.