Workshop 02: Partnerskaber mellem korpsene og kommunen

Her sættes fokus på muligheder for at blive kommunens foretrukne samarbejdspartner i stedet for en passiv modtager af lokaletilskud. Hør om, hvordan du får kommunen til at investere i jeres frivillighed, hvordan I bliver motiverede for samarbejde med andre, og hvordan man griber succesfulde partnerskaber an.

Hvilken værdi skaber din gruppe/kreds for kommunen? Kampen om politikernes opmærksomhed og de kommunale tilskud er stor, og kommunerne har store udfordringer med at skabe gode rammer for borgerne. For den konservative gruppe/kreds er der brug for at skærpe argumenterne om foreningens evne til at skabe folkeoplysning og fx som minimum opretholde de nuværende kommunale tilskud. For den nysgerrige gruppe/kreds ligger et utal af muligheder for partnerskaber med kommunen og andre aktører lige for fødderne. Det handler fx om Åben Skole, udsatte børn og unge i foreningslivet, sundhedsprojekter, naturgenopretning, lokaldemokrati, turisme- og bosætningsstrategier og kampen mod ensomhed mv. Med afsæt i bogen ”Forandring i Forening” sætter Torben Stenstrup fokus på muligheder for at blive kommunens foretrukne samarbejdspartner i stedet for en passiv modtager af lokaletilskud. Hør om, hvordan du får kommunen til at investere i jeres frivillighed, hvordan I bliver motiverede for samarbejde med andre, og hvordan man griber succesfulde partnerskaber an.

Om workshopholderentorben-stenstrup

Udover at være gruppeleder er Torben Stenstrup formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune og driver konsulentvirksomheden Foreningsudviklerne.