DUKA Event 2012

DUKAcollage

DYKA Event 2012Hej DUKA-deltagere.

Aftenens og nattens DUKA-spejderborg er nu igen forvandlet til HTX.
Jan Gintberg lærte noget om FDFere og spejdere, og vi håber i alle fik noget med hjem fra de forskellige workshops, og natløbsdeltagerne fik sig en god oplevelse. Vi havde udsat sneen til alle var hjemme på HTX til morgenmad☺. Tak for denne gang.
Vi håber i er beriget med oplevelser og ideer, der kan bruges aktivt i hverdagen. Vi var mange, vi var i forskellige farver, men alle synes vi – det er FEDT at være i korpsene. Det arbejder vi tværkorpsligt videre på i BUS-Aalborg.
En STOR tak til alle for en stor indsats for at få dette arrangement afviklet – BUS-Aalborg, natløbshjælpere, madhjælp fra Sct. Georgs Gilderne, Workshopholdere og andre frivilige hænder, der gav et nap med.

DUKA Event 2012 Plakat

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Aalborg Kommune (B.U.S) har i en periode arbejdet med et samlingsevent for korpsene i Aalborg Kommune.

Formål

Formålet er at sætte gang i fælles udviklingsbestræbelser og sikre, at den negative udvikling i korpsenes medlemstal ændres. Endvidere er det et ønske at skabe et incitament til samarbejde på tværs af korpsene.

Målgruppe & indhold

I B.U.S tror vi på, at hvis fundamentet – gode ledere – er til stede, følger medlemstallet næsten automatisk. Vores event henvender sig derfor til aktive ledere& bestyrelsesmedlemmer samt til potentielle ledere, dvs. seniorer, typisk medlemmer over 15 år. Tanken er samlet at give disse et indspark, og en FED oplevelse af at være med i korpsene.

 

Om Workshops

Der var 17 workshops med forskelligt indhold, så hele målgruppen kan finde noget interessant. Hver workshop var på ca. 20 minutter, og hver deltager kunne nå 4 workshops.

  1. Nye spejder-faciliteter?

Kan vi gøre det endnu mere attraktivt at være spejder/FDF ved at skabe optimale faciliteter? Oliver Vanges fra Lokale- og Anlægsfonden er ekspert i spejderbyggerier og kan fortælle om alt fra behovsafklaring til finansiering. Workshoppen kan give et perspektiv på, hvordan man kan lave optimale rammer for sit spejderarbejde. Workshoppen kan også være interessant, selvom nybyggeri ikke lige (for tiden) er det der står øverst på dagsordenen hos din gruppe/kreds.

2.            Money, money, money – makes the world go ´round

Det gælder også i foreningslivet! Hvad er korpsenes muligheder for at søge økonomisk støtte ved Aalborg Kommune og hvilke oplagte fonde kan vi søge hvis vi har en god idé? Bliv klogere på hvordan man får økonomien til at hænge sammen i det daglige foreningsarbejde, og få ideer til hvordan I kan finansiere udviklingsarbejde, byggeprojekter eller lignende.

3.            Forældrekollektivet

Aktivt interessefællesskab med sit barn i foreningen.

Et erfaringsbaseret koncept til rekruttering og fastholdelse af forældre til frivilligt arbejde i foreningen.

Morten Ubbesen fra Aalborg Freja har holdt foredrag om forældrekollektivet i hele Danmark og i udlandet.

4.            Det grønne guld

Det grønne guld – hør om alle de fantastiske muligheder for et aktivt friluftsliv, der er i Kommunens mange forskelligartede grønne områder. Aalborg Kommune rummer en sand rigdom af forskelligartet natur. Beskrivelserne af disse områder er blevet samlet i bogen “Det grønne guld”. På denne workshop kan du høre alt det du ikke vidste i forvejen om de grønne områder.

Naturvejlederne Ole Henrichsen og Esben Buch står klar til at møde jer. Sidstnævnte har mere end 20 års erfaring fra Det Danske Spejderkorps og begge er drevne formidlere af aktivitetsforslag og muligheder i Kommunens grønne områder.

5.            Unge inddragelse

Vores valgrets alder på 15 kunne måske godt være til inspiration for andre korps, mens andres erfaringer på området kunne være berigende.

På denne workshop får du et indblik i hvordan KFUM-spejderne har givet deres unge medlemmer indflydelse på foreningens arbejde og aktiviteter.

Samtidig skal vi udfolde de muligheder denne inddragelse giver og undersøge hvilken effekt det kunne have i din lokalforening?

Thomas Hestbæk, der er udviklingskonsulent ved KFUM-Spejderne, inddrager jer.

6.            Speed dating

Mød og lær mange nye mennesker at kende på en gang. På 20 minutter skal vi nå hele vejen rundt.

Dette kunne være første skridt mod et samarbejde på tværs af korps og uniformsfarve.

Speeddating er sjov – nu vil vi også gøre det forpligtende!

Ledes af Thomas Hestbæk, der er udviklingskonsulent ved KFUM-Spejderne.

7.            Frivillige søges! Om lederrekruttering og fastholdelse

Workshoppen sætter fokus på gode ideer til, hvordan du forbereder, planlægger og afvikler lederrekruttering i din lokale gruppe/kreds.

Hvem kan opfordres? – Hvordan sikrer man, at der er nogen at opfordre?

Hvornår skal man opfordre?

Og hvordan fastholder man dem, der siger ja?

Ledes af Mette Nielsen, der er Forbundssekretær i FDF

8.            Den mobile spejderhytte

Et fælleskorpsligt projekt i Århus kommune. Her bringer de spejderaktiviteter ud til beboelsesområder, hvor der ikke er tradition for at være spejder. Kom og hør om deres ideer og erfaringer.

9.            Tons og tummel, del 1

Seniorer og rovere kommer ud og lave noget sjovt/vildt/tosset og generelt lave nogle aktiviteter med nogen nye mennesker, så man lærer andre fra byen at kende.

Strækker sig over 2 workshop-perioder, så du skal vælge både workshop 9 og 10.

10.         Tons og tummel, del 2

Strækker sig over 2 workshop-perioder, så du skal vælge både workshop 9 og 10

11.         Spejdernes lejr 2012

Bylederen kommer og fortæller om bydelen og dens rolle. Hvad kan man bruge bydelen til og hvordan fungerer den.

12.         GEÅ – Frivillig på fuld tid!

”Giv Et År”-medarbejdere er unge som har lyst til at bruge et år som volontør i deres korps eller forbund. Som GEÅer er du med til at drive og udvikle organisationen. Hvis du f.eks. har brug for et sabbatår efter gymnasiet, kunne det være som frivillig på fuld tid! En nuværende GEÅer fra KFUM spejderne vil fortælle om hvordan det er, og hvordan du kan blive GEÅer.

13.         Idéværkstedet

I idéværkstedet får du brændstof og værktøjer til at lave nye, kreative, sjove og spændende aktiviteter. Vi vil låne lidt fra hinandens idemaskiner og i mindre grupper udvikle nogle helt nye aktiviteter, som vi sikkert kun kan finde på, fordi vi ikke alle sammen kommer i samme farve uniform. Tag Ja-hatten på og husk dit gode humør.

14.         En anderledes spejdergruppe

Kan man holde spejdermøder om lørdagen eller om søndagen?

Kan man lave spejdermøder for småbørnsfamilier, hvor hele familien deltager?

Kan man have alle spejdermøder udendørs, hele året rundt?

Hvordan laver man aktiviteter til udendørsmøder og anderledes friluftsoplevelser?

Hvad kræver det af facilliteter? Og hvad kræver det af lederne?

Kom og hør om en spejdergruppe, der har gjort op med “plejer” og gør det hele lidt anderledes.

Køge-spejderne kommer med deres refaringer.

15.         Gruppeudvikling /kredsudvikling

Mangler din gruppe/kreds inspiration til at udvikle gruppen/kredsen. Hvordan udvikler man ledergruppen? Hvordan får man flere spejdere og hvordan holder man på dem med spændende aktiviteter? Mød en leder fra en gruppe hvor man bevidst har arbejdet med gruppens udvikling og få inspiration til hvordan din gruppe kan være i fortsat udvikling, så det bliver spændende at blive ved og blive ved med at være spejder, leder eller forælder i din gruppe/kreds.

16.         Idéen med spejder-idéen

Hvordan skaber man nye og spændende aktiviteter med udgangspunkt i spejderidéen. DDS program arbejder med ”Åben bevægelse”, som er som er 4 weekender om året, hvor deltagere deler programmateriale og viden, for sammen at udarbejde inspirerende programmateriale til gavn for alle ledere og spejdere i DDS. Mød nogle af folkene bag projektet og find inspiration til hvordan du kan arbejde med at få sammenhæng i dine spejderaktiviteter eller bliv inspireret til at deltage i arbejdet med ”Åben bevægelse”.

17.         Børn og unge har brug for signifikante voksne.

Om hvorfor børn og unge har brug for forbilleder – dygtige og engagerede voksne.

Workshoppen præsenterer redskaber som frivillige ledere kan gøre brug af, til at skabe rammer og indhold i samtaler med større børn og unge.

Den Grønne Pigespejdere.

 

DUKA natten – Nataktivitet

DUKA Natten blev et natløb med sjove, anderledes, spændende og ikke mindst udfordrende aktiviteter, som kræver dit mod, snilde og dygtighed. I patruljer af 2-3 personer dystedes senior, rover eller friske leder om titlen som vinder af DUKA natten.

Det erfarne Vendiaudvalg fra FDF landsdel 1 arrangerede DUKA-natten. Vendia er et løb der har eksisteret siden 1971.

DUKAcollage